Szwajcaria: co zobaczyć, przywieźć, czego spróbować

Szwajcaria ma wiele skojarzeń wśród Polaków. To niewielkie państwo kojarzy się na przykład z górami, wysokim poziomem życia, czekoladą, zegarkami, serem szwajcarskim oraz rozwiniętym systemem bankowym. Coraz częściej skojarzenia związane ze Szwajcarią, mają również turystyczny charakter. Konfederacja Szwajcarska z pewnością ma wiele do zaoferowania jako cel wyjazdu (zarówno letniego jak i zimowego). W tym kontekście można wymienić nie tylko urokliwe szwajcarskie góry oraz doliny. Długoletni brak wojen na terenie Szwajcarii sprzyjał zachowaniu wielu cennych zabytków, a lokalne władze nie szczędzą pieniędzy na wydatki związane z szeroką pojętą kulturą. Osoby przyjeżdżające do Szwajcarii, mogą się również spodziewać bardzo dobrze utrzymanej infrastruktury turystycznej.

Ważną kwestią wydają również lokalne przepisy, które nie zawsze są zgodne z unijnym ustawodawstwem. Kwestie istotnych przepisów, również zaprezentujemy w naszym poradniku turystycznym. W pierwszej kolejności zamierzamy się jednak zająć ogólnym opisem Szwajcarii pod względem geograficznym, społecznym oraz politycznym. Takie przybliżenie czytelnikom Szwajcarii wydaje się ważne, bo ten kraj mimo niewielkiej odległości od Polski, jest znany znacznie słabiej niż na przykład Niemcy.

Kup/sprzedaj franki po najlepszym kursie

Prześlij CHF najkorzystniej

Ogólne informacje o Szwajcarii

Pod względem kulturowym oraz geograficznym, Szwajcaria z pewnością może być traktowana jako kraj Europy Zachodniej. Przez wieki wspomniane państwo znajdowało się w obrębie wpływu trzech różnych kultur – włoskiej, niemieckiej oraz francuskiej. Aktualna lista języków urzędowych, bardzo dobrze odzwierciedla ciekawą specyfikę kulturową Szwajcarii. Na terenie Konfederacji Szwajcarskiej bez problemu porozumiemy się w języku niemieckim, włoskim oraz francuskim. Warto wiedzieć, że czwartym językiem urzędowym Szwajcarii jest retoromański (romansz). Znaczenie praktyczne wspomnianego języka trudno uznać jednak za duże, bo posługuje się nim tylko 30 000 – 40 000 osób (głównie w kantonie Gryzonia). Dobrą wiadomością dla turystów jest to, że na terenie Szwajcarii problemu nie będzie stanowiło porozumienie się po angielsku. Zgodnie z międzynarodowymi rankingami, Szwajcarzy dobrze wypadają pod względem znajomości Języka Szekspira. Prezentują się oni pod tym względem podobnie jak Polacy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Szwajcarii porozumiemy się w jednym z trzech głównych języków urzędowych (niemieckim, włoskim lub francuskim). Zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony jest język niemiecki (wraz z mówionym dialektem Schweizerdeutsch). Uzyskanie potrzebnych informacji w języku angielskim (dotyczących np. dojazdu), również nie powinno stanowić problemu.

Tak jak już wspomnieliśmy, Szwajcaria jest krajem Europy Zachodniej. Z punktu widzenia Polaków, powierzchnia opisywanego państwa nie wydaje się duża. Mierzy ono około 41 000 kilometrów kwadratowych, czyli 13% powierzchni Polski. Warto zwrócić uwagę, że Szwajcaria jest państwem, które wyjątkowo łatwo można przejechać wzdłuż i wszerz. Opisywany kraj ze wschodu na zachód mierzy około 350 kilometrów. Jego rozciągłość na osi północ – południe wynosi natomiast 220 kilometrów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwajcarię można przejechać ze wschodu na zachód w ciągu pięciu godzin (poruszając się ze średnią prędkością 70 km/h).

Rzeźba Szwajcarii z całą pewnością może być określana jako górska. W przypadku opisywanego kraju, mamy do czynienia z trzema głównymi obszarami geograficznymi – górami Jura na północy, Wyżyną Szwajcarską stanowiącą środkową część Szwajcarii oraz Alpami na południu. O górzystym charakterze Szwajcarii, świadczy również średnia wysokość tego kraju nad poziomem morza (aż 1350 metrów). W przypadku Polski, analogiczny wynik wynosi jedynie 170 metrów. Z geograficznego punktu widzenia, kolejną ciekawą cechą Szwajcarii jest duża różnica pomiędzy punktami położonymi najwyżej oraz najniżej. Mowa o szczycie Dufourspitze (4634 metrów nad poziomem morza – m.n.p.m.) oraz jeziorze Maggiore (195 m.n.p.m.). W Szwajcarii oprócz wysokich szczytów zobaczymy również źródła dużych rzek (m.in. Renu oraz Rodanu), okazałe lodowce (np. Aletsch), górskie rzeki (np. popularna Verzasca) oraz urokliwe jeziora. Oprócz wspomnianego Jeziora Maggiore, na uwagę turystów zasługują następujące akweny wodne – Jezioro Genewskie, Jezioro Bodeńskie, Jezioro Neuchâtel oraz Jezioro Czterech Kantonów. Wielu osobom przypadają do gustu również spacery po szwajcarskich łąkach i górskich halach. Z uwagi na górzysty charakter opisywanego kraju, pasterstwo jest ważnym elementem lokalnego rolnictwa, a pastwiska stanowią aż 28% całej powierzchni Szwajcarii. Nieco większy jest udział lasów (32%). Ziemia rolna zajmuje znacznie mniejszą część Konfederacji Szwajcarskiej (ok. 10% terytorium).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ze względu na słabo wykształcone gleby i nierówny teren, Szwajcaria cechuje się słabymi warunkami do uprawy roślin jadalnych. Przed wiekami była to przyczyna dotkliwej biedy Szwajcarów.

Jeżeli chodzi o klimat, to w przypadku Szwajcarii zależy on między innymi od wysokości nad poziomem morza. W wyższych partiach gór będziemy mieli do czynienia z surowym i nieprzewidywalnym klimatem alpejskim. Większa część Konfederacji Szwajcarskiej leży jednak w strefie znacznie bardziej przyjaznego klimatu morskiego. Na Wyżynie Szwajcarskiej niewielkich mrozów można się spodziewać w grudniu oraz pierwszym kwartale kolejnego roku (do wczesnego marca). Obszar Jury pomimo bardziej surowej pogody również cechuje się klimatem umiarkowanym morskim. Najcieplejszym regionem Szwajcarii są okolice kantonu Ticino położonego na południowej stronie Alp. W tym regionie można już spotkać pewne gatunki roślin kojarzone z basenem Morza Śródziemnego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W niżej położonej części Szwajcarii pogoda nie jest surowa i pozostaje pod wyraźnym wpływem mas oceanicznych. Przeciętna dobowa temperatura powietrza na terenie Zurychu wynosi 0 stopni Celsjusza (styczeń) oraz +18 stopni Celsjusza (lipiec). Analogiczne wartości obliczone dla Warszawy to odpowiednio -3 stopnie Celsjusza i +18 stopni Celsjusza.

Górzysty charakter kraju wpłynął na kulturę rodowitych Szwajcarów, którzy obecnie stanowią około 75% populacji opisywanego kraju. Do tej grupy zalicza się zarówno osoby niemieckojęzyczne, jak i Szwajcarów mówiących po włosku lub francusku. Cudzoziemcy stanowią około jedną czwartą populacji Szwajcarii. Warto zwrócić uwagę, że ten szacunek nie uwzględnia licznych pracowników tymczasowych. Kolejną ciekawą kwestią jest fakt, że około 60% cudzoziemców mieszkających na terenie Konfederacji Szwajcarskiej pochodzi z Europy. Wśród obcokrajowców najbardziej liczni są Włosi (16%), Niemcy (15%), Portugalczycy (13%), Francuzi (6%), Serbowie (5%), Turcy (4%), Hiszpanie (4%) oraz Austriacy (2%). Polska społeczność w Szwajcarii nie jest duża i liczy około 20 000 osób. Nie wydaje się to znacząca liczba w porównaniu z łączną populacją Szwajcarii (ok. 8,5 mln). Wspomniany kraj zachęca naszych rodaków wysokimi płacami, ale tamtejszy rynek pracy jest wymagający, a koszty życia bywają bardzo wysokie.

Równie ciekawie prezentuje się specyfika Szwajcarii pod względem religijnym. Szwajcaria była jednym z ośrodków reformacji, co nawet dzisiaj ma przełożenie na strukturę religijną społeczeństwa. Do Reformowanego Kościoła Szwajcarii, należy co czwarty obywatel opisywanego kraju. Większym odsetkiem wyznawców cechuje się Kościół Rzymskokatolicki (ok. 37%). Pozostałe wyznania chrześcijańskie (inne kościoły protestanckie oraz kościoły prawosławne), skupiają mniej więcej 6% mieszkańców Konfederacji Szwajcarskiej. Niewiele mniejszy jest udział muzułmanów (ok. 5%). W przypadku tej religii, mamy do czynienia z dość szybką ekspansją. Warto również zwrócić uwagę, że około jedna czwarta Szwajcarów nie poczuwa się do łączności z żadną religią. Opisywany jest już dość mocno zlaicyzowany, co przekłada się na liczbę aktywnych katolików oraz protestantów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwajcaria ma jeden z najwyższych na Świecie udział cudzoziemców w strukturze demograficznej kraju. Dodatkowo w opisywanym państwie pracuje wiele osób regularnie dojeżdżających np. z Francji lub Niemiec.  

W ramach ostatniej części ogólnego opisu Szwajcarii, warto pokrótce przedstawić kwestie dotyczące polityki oraz gospodarki. Wielu czytelników zapewne wie o tym, że Szwajcaria należy do najzamożniejszych państw naszego globu. To między innymi efekt pracowitości Szwajcarów, politycznego pragmatyzmu oraz braku niszczących konfliktów zbrojnych. Opisywany kraj skorzystał również na wysokim poziomie edukacji wspomagającej rozwój przemysłu precyzyjnego, medycznego oraz farmaceutycznego. Na tle krajów UE, szwajcarska gospodarka jawi się jako względnie liberalna i cechuje niskim poziomem biurokracji. Konfederacja Szwajcarska jest również znana ze swojej neutralności. Utrzymywany od lat kurs polityczny sprawił, że Szwajcaria nie dołączyła do NATO oraz Unii Europejskiej. Pomimo owocnej współpracy z UE, dużej zgodności ustawodawstwa z prawem wspólnotowym i dołączenia Szwajcarii do Strefy Schengen, zdecydowana większość Szwajcarów jest przeciwna akcesji do Unii Europejskiej. Wśród znaczących organizacji międzynarodowych, do których należy Szwajcaria można wymienić przede wszystkim ONZ (dopiero od 2002 r.), Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) – od 1960 r. oraz OECD (od 1961 r.).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ze względu na politykę neutralności, Szwajcaria dopiero w 2002 r. przystąpiła do ONZ. Ta decyzja wzbudziła kontrowersje wśród samych Szwajcarów.

Na koniec warto krótko wyjaśnić specyfikę polityczną Szwajcarii. Ten kraj stanowi związek 26 kantonów. Poszczególne kantony posiadają duży stopień samodzielności. Parlament (Zgromadzenie Federalne) dysponujący bardzo dużymi uprawnieniami, stanowi drugi filar szwajcarskiego państwa. Jego zadaniem jest m.in. stanowienie prawa, wskazanie Prezydenta oraz wybór członków federacyjnego rządu (Rady Związkowej). Miejsca w obydwu izbach Zgromadzenia Federalnego (Radzie Narodu oraz Radzie Kantonów) są dzielone pomiędzy przedstawicieli poszczególnych regionów. Duże znaczenie form demokracji bezpośredniej (głównie referendów) jest kolejną charakterystyczną cechą Szwajcarii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dwa kantony zachowały zasadę, wedle której decydujący głos ma zgromadzenie ludowe, czyli zebranie mieszkańców danego regionu.

Kup/sprzedaj franki po najlepszym kursie

Prześlij CHF najkorzystniej

Informacje prawne dla wszystkich turystów odwiedzających Szwajcarię

W przypadku wszystkich opisywanych państw, prezentację ważnych informacji prawnych rozpoczynamy od kwestii dotyczących wjazdu. Szwajcaria nie jest wyjątkiem. Na korzyść opisywanego kraju z pewnością wpływa przynależność do Strefy Schengen. Dzięki tej współpracy Helwetów z UE, Polacy mogą wjechać na teren Szwajcarii przy pomocy dowodu osobistego lub paszportu i bez dodatkowych formalności kontynuować pobyt trwający do 90 dni. Dłuższy pobyt na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, wymaga posiadania lokum oraz źródła utrzymania.

Jeżeli chodzi o ograniczenia celne, to warto pamiętać między innymi o konieczności zgłoszenia do odprawy gotówki o wartości ponad 10 000 CHF. Ograniczenie dotyczy również wwozu mięsa oraz wyrobów mięsnych (limit to 1 kg dziennie na osobę). Posiadacze zwierząt przed wyprawa do Szwajcarii powinni pamiętać o świadectwie szczepienia pupila przeciwko wściekliźnie, europejskim paszporcie zwierzęcia oraz znakowaniu w postaci mikrochipu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Szwajcarii przez 90 dni można przebywać na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku pobytu turystycznego, nie istnieje obowiązek meldunkowy.

Warto również poruszyć temat bezpieczeństwa turystów. Polski MSZ wskazuje, że w Szwajcarii nie istnieje podwyższone ryzyko dotyczące terroryzmu oraz przestępczości pospolitej. Konfederacja Szwajcarska jest uznawana za kraj bezpieczny, ale turyści muszą uważać na kradzieże bagażu oraz cennych przedmiotów (np. portfeli i smartfonów w zatłoczonych miejscach). W razie potrzeby uzyskania pomocy, warto skorzystać z następujących numerów alarmowych: 117 – policja, 118 – straż pożarna, 144 – pogotowie ratunkowe, 1414 – ratownictwo górskie. W użyciu znajduje się również uniwersalny europejski numer ratunkowy (112). Pomoc można uzyskać też w placówkach dyplomatycznych. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w Bernie, a na terenie Zurychu funkcjonuje Konsulat Honorowy RP.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwajcaria jest jednym z krajów, które notują najniższe wskaźniki przestępczości na Świecie. Tym niemniej, warto zwracać uwagę na możliwe kradzieże kieszonkowe.

Polskie służby dyplomatyczne (podobnie jak MSZ) apelują do Polaków, aby przed wyjazdem do Konfederacji Szwajcarskiej kupowali oni prywatne ubezpieczenie turystyczne. Warto zaopatrzyć się w taką polisę, mimo że Szwajcaria będąca członkiem EFTA, całkowicie respektuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że posiadacze wspomnianej karty są traktowani identycznie, jak obywatele Szwajcarii ubezpieczeni w ramach publicznego systemu. Takie rozwiązanie stosowane również na terenie pozostałych krajów UE/EFTA, w przypadku Szwajcarii oznacza konieczność wnoszenia przez Polaka sporych opłat za leczenie (identycznych jak Szwajcarzy). W tym kontekście wystarczy wspomnieć na przykład o opłacie za pierwsze skorzystanie ze szwajcarskiego systemu publicznej opieki medycznej (33 CHF – osoby niepełnoletnie, 92 CHF – osoby pełnoletnie). Wspomniana opłata uprawnia do korzystania z państwowej opieki medycznej przez kolejne 30 dni. Wyjątek stanowi leczenie szpitalne, za które jest pobierana dodatkowa opłata dzienna w wysokości 15 CHF (niepełnoletni i uczniowie/studenci do 25 roku życia są z niej zwolnieni – podobnie jak matki oraz ciężarne kobiety). Trzeba również pamiętać o tym, że w przypadku szwajcarskiej publicznej służby zdrowia odpłatne są przewozy karetką o koszcie ponad 500 CHF rocznie (odpłatność wynosi 50% kosztów ponad 500 CHF). Podobna zasada odpłatności dotyczy usług lotniczego pogotowia ratunkowego (związanych np. z wypadkiem w górach). Jeżeli koszt akcji ratunkowej wyniesie ponad 5000 CHF rocznie, to poszkodowany zapłaci 50% nadwyżki kosztów ponad wspomniany limit. Do zakupu prywatnego ubezpieczenia turystycznego zachęca również fakt, że Szwajcaria nie refunduje kosztów przetransportowania ciężko chorego Polaka do ojczystego kraju. Koszty związane z taką operacją logistyczną (np. wynajmem lotniczej karetki), niestety mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a NFZ nie daje gwarancji ich zwrotu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwajcarska publiczna służba zdrowia reprezentuje bardzo wysoki standard, ale jest częściowo odpłatna. Z uwagi na wysokie koszty leczenia, przed odwiedzeniem Szwajcarii warto zakupić ubezpieczenie turystyczne.

Ważne informacje dla kierowców w Szwajcarii

Niektórzy Polacy zastanawiają się nad możliwością podróżowania po Szwajcarii przy wykorzystaniu samochodu (własnego lub wypożyczonego na miejscu). Stanowi to dobry pomysł pod warunkiem, że nasz rodak będzie znał specyfikę Szwajcarii pod kątem zasad ruchu drogowego. Wspomniany kraj posiada bardzo dobrze utrzymane drogi, a górskie odcinki bywają urokliwe (choć jednocześnie kręte). Z punktu widzenia polskich kierowców, problemem może być dość wysoki koszt (40 CHF) rocznej winiety, która umożliwia poruszanie się po szwajcarskich autostradach. Wspomnianą winietę można kupić między innymi na przejściu granicznym lub stacji benzynowej. Jeżeli chodzi o inne ważne kwestie, to warto wspomnieć, że podczas zimy szwajcarska policja zaleca używanie odpowiedniego ogumienia. Osoby wybierające się w wyższe partie kraju (np. do ośrodków narciarskich), powinny rozważyć zabranie ze sobą łańcuchów na koła. Obowiązkowym elementem wyposażenia auta jest natomiast trójkąt ostrzegawczy. Kierowcy używający okularów lub soczewek kontaktowych, powinni posiadać ich zapasową parę w pojeździe. Warto również pamiętać o obowiązku używania świateł mijania przez cały rok.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Roczna winieta uprawniająca do wjazdu na szwajcarskie autostrady, obecnie kosztuje 40 CHF w przypadku samochodów osobowych. Kara za brak wymaganej winiety (200 CHF) będzie znacznie większa.  

Kup/sprzedaj franki po najlepszym kursie

Prześlij CHF najkorzystniej

Każdy Polak wybierający się do Szwajcarii własnym samochodem lub zamierzający wypożyczyć pojazd na miejscu powinien wiedzieć, że opisywany kraj akceptuje polskie prawo jazdy oraz polisę OC wystawioną przez rodzimego ubezpieczyciela (bez obowiązku posiadania Zielonej Karty). Z punktu widzenia polskich kierowców, mniej pozytywnym akcentem jest bardzo restrykcyjny stosunek miejscowej policji do przestrzegania przepisów drogowych. Szwajcarscy stróże prawa nakładają wysokie mandaty, które w przypadku cudzoziemców muszą być płatne gotówkowo. Między innymi dlatego warto posiadać przy sobie kilkaset franków w postaci banknotów.

Szwajcarska policja surowo karze np. jazdę „na podwójnym gazie”. Na terenie Szwajcarii obowiązuje dość wysoki limit stężenia alkoholu we krwi kierującego (0,5 promila). Warto jednak podkreślić, że dla kierowców z krótkim stażem przewidziano o wiele bardziej restrykcyjne ograniczenie (0,1 promila). Osoby znacznie przekraczające wymienione limity, muszą się liczyć z tym, że mandat będzie wysoki i uzależniony od ich sytuacji finansowej. Dodatkową sankcją jest m.in. zakaz prowadzenia samochodu na terenie Szwajcarii przez pewien czas. Podobne kary grożą za przekroczenie prędkości na szwajcarskiej drodze. Mowa o następujących limitach: teren zabudowany – 50 km/h, teren otwarty – 80 km/h, autostrady – 120 km/h.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Warto wiedzieć, że szwajcarska policja może ukarać kierowcę również za używanie urządzeń wykrywających radary drogowe lub nocleg w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. na parkingu).    

Informacje dotyczące płatności  

Podejście Szwajcarów do kwestii związanych z suwerennością oraz integracją europejską sprawia, że zamiana franka na euro wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobna. Dobrą wiadomością jest natomiast akceptacja płatności w euro. Chodzi o rozliczenia gotówkowe, w przypadku których reszta bywa wydawana przy pomocy franków. Płatności gotówkowe mogą okazać się niezbędne przede wszystkim w szwajcarskich wioskach. Właśnie dlatego osoba podróżująca po Szwajcarii, zawsze powinna posiadać gotówkę. Płatności bezgotówkowe oczywiście też są możliwe i często wykorzystywane na terenie miast. Warto jednak pamiętać, że w polskich bankach raczej nie założymy konta walutowego w CHF z kartą płatniczą w tej samej walucie. Ta sytuacja wynika z faktu, że polskie rachunki „frankowe” są przeznaczone głównie dla kredytobiorców. Pewnym rozwiązaniem na czas wyjazdu do Szwajcarii, wydają się tylko konta z PKO BP i Pekao posiadające karty wielowalutowe (z możliwością okresowego „podpięcia” rozliczeń w CHF).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie szwajcarskiej wsi, płatności gotówkowe mogą być niezbędne. W Szwajcarii często można płacić banknotami euro. „Drogówka” wymaga jednak płatności w CHF.

W związku z powyższym, Polacy zamierzający płacić w Szwajcarii bez gotówki, często są skazani na konto rozliczane w euro. Przed skorzystaniem z takiego rachunku w Kraju Helwetów, warto najpierw sprawdzić kursy przeliczeniowe stosowane przez polski bank lub organizację płatniczą (VISA/MasterCard). Kolejną ważną kwestią są ewentualne prowizje za wypłaty ze szwajcarskich bankomatów i przewalutowanie operacji.

Po podsumowaniu wszystkich najważniejszych informacji dotyczących płatności w Szwajcarii okazuje się, że polski turysta ma do wyboru kilka opcji. Pierwszą z nich są płatności we franku przy pomocy kont z PKO BP oraz Pekao i kart wielowalutowych. Osoby posiadające wspomniane konta oraz „debetówki”, mogą tanio kupić franka w jednym z serwisów internetowych. Na tani zakup waluty przez Internet, powinny się też zdecydować osoby posiadające konto w EUR i planujące używać takiego ROR-u podczas wizyty w Szwajcarii. Opisywani turyści mogą wypłacić banknoty euro jeszcze na terenie Polski (np. w bankomatach Euronetu). Taka wypłata będzie prawdopodobnie tańsza od analogicznej operacji wykonanej na terenie Szwajcarii. W miastach tego kraju bez problemu znajdziemy kantory i banki, które w razie potrzeby wymienią euro na franki.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Podczas płatności wykonywanej banknotami euro, warto sprawdzić jakiego kursu używa sprzedawca wydający resztę w CHF.

Sprawdź, w którym serwisie wymiany walut online można najtaniej kupić euro >

Zobacz, które kantory internetowe i platformy walutowe najtaniej sprzedają szwajcarskiego franka >

Dowiedz się więcej o ciekawej historii oraz specyfice waluty ze Szwajcarii >

Co warto zobaczyć w Szwajcarii?

Tak jak już wspomnieliśmy, Szwajcaria jest niewielkim krajem, który w ciągu 5 – 6 godzin można przejechać wszerz. Mimo tego Kraina Helwetów posiada wiele atrakcji turystycznych. Wielu turystów od razu ukierunkowuje się na zwiedzanie szwajcarskiej prowincji. Tymczasem miasta w Szwajcarii pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, również mogą stanowić ciekawy cel wycieczki. Właśnie dlatego w pierwszej kolejności postanowiliśmy przedstawić atrakcje turystyczne głównych szwajcarskich miast. Te ośrodki miejskie z pewnością nie są dużymi metropoliami. Największy z nich (Zurych) aktualnie liczy sobie około 400 000 mieszkańców. Pod względem populacji, dalej plasuje się Genewa (ok. 200 000 mieszkańców), Bazylea (ok. 175 000 mieszkańców), Lozanna (ok. 140 000 mieszkańców), stołeczne Berno (ok. 130 000 mieszkańców) oraz Winterthur (ok. 110 000 mieszkańców). Warto dodać, że pozostałe szwajcarskie miasta mają populację mniejszą niż 100 000. Chodzi tutaj o liczbę ludności samego miasta, a nie całej aglomeracji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Szwajcarii nie znajdziemy żadnego miasta liczącego przynajmniej 0,5 mln mieszkańców (bez aglomeracji). Do grona dziesięciu największych ośrodków miejskich tego kraju, zakwalifikowały się nawet miejscowości liczące 50 000 osób.

Osoba zamierzająca dobrze poznać Szwajcarię, na pewno powinna odwiedzić wszystkie największe i najbardziej znaczące kulturowo miasta tego kraju. Chodzi o następujące ośrodki miejskie:

 • Zurych – na terenie największego miasta Szwajcarii znajduje się między innymi majestatyczny kościół Grossmünster. Ta świątynia, której budowę rozpoczęto na początku XII wieku, cztery stulecia później stała się kolebką szwajcarskiej reformacji. To właśnie w kościele Grossmünster nauczał znany kaznodzieja protestancki Huldrych Zwingli. Turyści odwiedzający Zurych, powinni również zwrócić uwagę na lokalne muzeum sztuki (Kunsthaus Zürich) posiadające jedną z największych w Europie kolekcji klasycznego malarstwa.
 • Genewa – sporym atutem Genewy z pewnością jest pobliskie Jezioro Genewskie. Opisywane miasto to najbardziej kosmopolityczny ośrodek miejski Szwajcarii, w którym swoją siedzibę posiadają takie znane instytucje jak na przykład ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz CERN. Na uwagę turystów zasługuje między innymi okazały budynek (pałac) należący do ONZ-u (wraz z pobliskim ogrodem). Na terenie Genewy warto również zobaczyć m.in. wysoką fontannę (Jet de Genève), która wyrzuca wodę na wysokość około 140 metrów i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta.
 • Lozanna – to kolejne miasto położone nad Jeziorem Genewskim. Na jego terenie warto zobaczyć między innymi lokalną katedrę, która stanowi piękny przykład szwajcarskiego gotyku. Na zwiedzenie zasługuje również dobrze zachowany średniowieczny zamek (Château Saint – Maire).
 • Bazylea – trzecie co do wielkości miasto Szwajcarii, może się pochwalić kilkoma rozpoznawalnymi zabytkami. Pierwszym z nich jest okazały Ratusz w Bazylei. Na wyróżnienie zasługuje również Katedra Bazylejska, której budowę rozpoczęto już w 1019 roku. Wspomniany kościół wyróżnia się m.in. dachem ze szkliwionych dachówek ułożonych w charakterystyczny wzór. Osoby odwiedzające Bazyleę w odpowiednim czasie, mogą zobaczyć unikalny pochód karnawałowy.
 • Berno – stołeczne Berno to niewielkie miasto, które może się pochwalić bardzo dobrze zachowaną średniowieczną starówką. Stare Miasto w Bernie zostało nawet wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nad starówką góruje berneńska katedra posiadają wieżę o wysokości aż 101 metrów. Kolejną atrakcją turystyczną Berna jest charakterystyczna wieża zegarowa oraz znane rosarium.
 • Lucerna – wspomniane miasto leży na brzegu Jeziora Czterech Kantonów, które samo w sobie stanowi sporą atrakcję turystyczną. Nad tym jeziorem powstało wiele ośrodków wypoczynkowych. Sama Lucerna przyciąga turystów między innymi ze względu na obecność najstarszego zachowanego mostu drewnianego w Europie. Tak zwany Kapellbrücke o długości ponad 200 metrów, pochodzi z początku XIV wieku. Musiano go skrupulatnie odbudować po pożarze z 1993 r. Na terenie Lucerny warto również obejrzeć trzynastowieczny kościół Franciszkanów, zabytkową wieżę ciśnień oraz lokalny pałac.
 • Lugano – podczas podróży do włoskojęzycznej części Szwajcarii, z pewnością warto zawitać do Lugano, które zachęca piękną zabudową oraz ciepłym klimatem. Na terenie wspomnianego miasta warto zobaczyć między innymi Katedrę San Lorenzo istniejącą już od IX wieku, Kościół Santa Maria degli Angioli z pięknymi freskami wewnątrz oraz Palazzo Civico (lokalny rautsz). Sporą atrakcją jest również Jezioro Lugano.

Wszystkie wymienione miasta oprócz zabytków posiadają również dość bogatą ofertę gastronomiczno – rozrywkową. Rodziny podróżujące z dziećmi, powinny zobaczyć np. Szwajcarskie Muzeum Transportu w Lucernie, ZOO z Zurychu oraz Sauvabelin Park w Lozannie. Niestety podczas odwiedzania licznych szwajcarskich atrakcji, trzeba zwracać uwagę na ceny biletów wstępu. Są one wysokie, bo Szwajcaria to jeden z „najdroższych” krajów Starego Kontynentu. Dane serwisu Numbeo.com wskazują, że w Zurychu przeciętna cena dóbr i usług konsumpcyjnych jest o 204% większa od wyniku z Warszawy. W przypadku żywności oraz posiłków z restauracji, analogiczne różnice wynoszą odpowiednio 302% oraz 222%.

Kup/sprzedaj franki po najlepszym kursie

Prześlij CHF najkorzystniej

ZWRÓĆ UWAGĘ: Podczas zakupu żywności na terenie Szwajcarii, trzeba się przygotować na horrendalne ceny, które są nawet czterokrotnie wyższe niż w Polsce.

Po omówieniu atrakcji turystycznych ze szwajcarskich miast, warto się skupić na ciekawych miejscach położonych poza tymi ośrodkami miejskimi. Nie sposób nawet wyliczyć tych wszystkich atrakcji. Właśnie dlatego wybraliśmy najczęściej odwiedzane oraz najciekawsze lokalizacje. Do tej kategorii można zaliczyć:

Okolice Matterhorn i Zermatt – Matterhorn jest jedną z najbardziej znanych gór na Świecie. Wyróżnia się ona charakterystycznym szpiczastym wierzchołkiem, który przez długi czas odstraszał alpinistów. Na uwagę zasługuje również wysokość wspomnianej góry (4478 m.n.p.m.), która leży na pograniczu Szwajcarii oraz Włoch. Na ten najpiękniejszy szczyt Alp, powinni się wspinać tylko profesjonaliści. Dlatego większość turystów jedynie z daleka ogląda charakterystyczną sylwetkę Matterhornu. W jego pobliżu znajdziemy wiele pięknych i bardziej dostępnych miejsc. Warto odwiedzić np. miejscowość Zermatt leżącą u podnóża Matterhornu, która przyciąga licznych miłośników narciarstwa, snowboardingu oraz turystyki górskiej. Atrakcją Zermatt jest między innymi najwyżej położona kolejka górska w Europie, która prowadzi na szczyt Klein Matterhorn (3820 metrów nad poziomem morza). Dzięki tej kolejce, można stosunkowo łatwo dostać się na szczyty o wysokości ponad 4000 metrów i stamtąd podziwiać panoramę Alp Pennińskich.

 • Jungfraujoch – pod tą nazwą jest znana popularna przełęcz w Alpach Berneńskich. Znajduje się ona na wysokości około 3500 metrów nad poziomem morza. Na Jungfraujoch można łatwo dotrzeć przy pomocy najwyżej położonej w Europie kolejki zębatej (przypominającej nieco tramwaj). Niekwestionowaną atrakcją Jungfraujoch jest obserwatorium astronomiczne Sphinx znajdujące się na wysokości niemal 3600 metrów nad poziomem morza. Wspomniane obserwatorium wyposażono między innymi w taras widokowy.
 • Wielka Przełęcz Św. Bernarda – to bardzo urokliwy zakątek szwajcarskich gór, który został rozsławiony między innymi jako miejsce przemarszu wojsk Napoleona w 1800 roku. Warto wiedzieć, że opisywana przełęcz stanowiła również ważny punkt znanego już od wieków szlaku tranzytowego z Francji do Włoch. Obecnie na Przełęczy Św. Bernarda znajduje się schronisko turystyczne i klasztor znany przed wiekami z niesienia pomocy zagubionym podróżnym (przy pomocy psów bernardynów).
 • Wodospad Rheinfall – ten szwajcarski wodospad na Renie, może się poszczycić mianem największego w Europie (pod względem ilości przepływającej wody). Imponująca jest nie tylko wysokość wodospadu Rheinfall (około 25 metrów), ale również jego szerokość (mniej więcej 150 metrów). Turyści mogą się wspiąć na tarasy widokowe znajdujące się nad wzburzonymi wodami Renu i przepłynąć statkiem przez rzekę poniżej wodospadu. Warto również odwiedzić Zamek Laufen znajdujący się w bliskim sąsiedztwie wodospadu Rheinfall.
 • Lodowiec Aletsch – ten bardzo duży lodowiec znajduje się na terenie Alp Berneńskich. Został on wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, jako największa tego typu masa lodu w całych Alpach. Obecnie opisywany lodowiec (znany również jako Aletschgletscher), mierzy około 23 kilometry. Jego długość niestety systematycznie maleje na wskutek ocieplania się klimatu. Obszar lodowca Aletsch i jego najbliższych okolic jest objęty ochroną. Mimo tego turyści mogą zobaczyć niższe partie opisywanego lodowca.
 • Jezioro Bodeńskie – wspomniane jezioro w Polsce kojarzy się z dość znaną powieścią Stanisława Dygata. Warto je zobaczyć, ponieważ cechuje się ono wyjątkową urodą oraz bardzo wysokim poziomem czystości wód. Wspomniane jezioro stanowi zbiornik wody pitnej dla ponad 4 milionów ludzi. Osoby znajdujące się w pobliżu Jeziora Bodeńskiego, mogą odwiedzić np. niemieckie miasto Konstancja, które zostało ulokowane po drugiej stronie opisywanego akwenu. Konstancja jest znana między innymi z zabytkowej zabudowy niezniszczonej podczas II wojny światowej.

Na terenie Szwajcarii oczywiście można znaleźć wiele innych atrakcji turystycznych. Miłośnicy „białego szaleństwa” na pewno chętnie odwiedzą inne ośrodki narciarskie niż wspominany już Zermatt (takie jak na przykład Davos, Laax lub Engelberg). Osoby lubiące jeździć na nartach lub snowboardzie, powinny pamiętać o wykupieniu specjalnego ubezpieczenia narciarskiego, które zapewnia refundację kosztów leczenia urazów i akcji ratowniczej w górach.

Kup/sprzedaj franki po najlepszym kursie

Prześlij CHF najkorzystniej

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wyjazdem na narty do Szwajcarii, warto zakupić specjalną polisę narciarską. Jest to wariant ubezpieczenia turystycznego dostosowany do potrzeb narciarzy.

Czego warto spróbować w Szwajcarii?

Szwajcarzy mogą pochwalić się dość ciekawymi tradycjami kulinarnymi. Powstały one jako swoiste połączenie lokalnych akcentów i wpływów włoskich, niemieckich oraz francuskich. Wiele osób kojarzy szwajcarską kuchnię ze znaną potrawą, jaką jest fondue. Ta masa serowa, w której zanurza się kawałki suchego chleba, obecnie stanowi symbol szwajcarskich kulinariów. Czasem oferowane są nietypowe odmiany fondue (np. mięsne albo czekoladowe). Oprócz tego znanego dania, na terenie Szwajcarii warto spróbować:

 • roztopionego sera raclette (często spożywanego z jakimś daniem głównym)
 • rösti, czyli dużego placka ziemniaczanego przyrządzonego z dodatkiem cebuli, jajek, stopionego sera oraz kiełbasy lub boczku
 • zapiekanki z ziemniaków, makaronu, sera, śmietany i cebuli (älplermagronen)
 • berner platte, czyli zestawu różnych mięs (np. ozora wołowego, łopatki i żeberek) z kiszoną kapustą, gotowaną fasolą, buraczkami oraz ziemniakami
 • dania pizzoccheri z południowej Szwajcarii, w którego skład wchodzi makaron (wstążki), ser, kapusta oraz masło
 • owsianki posiadającej dodatki w postaci soku cytrynowego, skondensowanego mleka, startych jabłek, orzechów laskowych oraz migdałów (birchermüesli)
 • tradycyjnej tarty z cebulą, śmietaną, jajami oraz boczkiem (zibelechueche)
 • zapożyczonego od Niemców strudla jabłkowego
 • znanych szwajcarskich serów (np. gruyère, sbrinz, appenzeller i vacherin)

Warto zdawać sobie sprawę, że szwajcarska kuchnia bazuje na dawnej diecie ciężko pracujących chłopów oraz pasterzy. Dlatego jest ona dość ciężkostrawna oraz tłusta.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Więcej lekkostrawnych potraw można znaleźć w południowej (włoskojęzycznej) części Szwajcarii. 

Co warto przywieźć ze Szwajcarii?

Informacje na temat szwajcarskich cen, nie zachęcają do planowania dużych zakupów przed wyjazdem. Tym niemniej Polacy czasem przywożą różne ciekawe rzeczy z Kraju Helwetów. Do przykładów należą następujące produkty spożywcze:

 • napój Rivella powstający m.in. z serwatki po serach
 • znane szwajcarskie czekolady (np. Toblerone)
 • śliwkowe brandy Damascino
 • ciekawe sery ze Szwajcarii niedostępne lub trudno dostępne w Polsce (np. belper knolle)

Ze sporym wyborem mamy do czynienia w przypadku trwałych pamiątek. W tym kontekście można wymienić chociażby pamiątki o charakterze folklorystycznym (np. elementy stroju ludowego), wyroby z drewna lub skóry, małe górskie dzwonki, zestawy do fondue oraz szwajcarskie scyzoryki. Osoby poszukujące bardziej ekskluzywnych pamiątek, mogą rozważyć np. zakup zegarka lub produktów piśmienniczych produkcji szwajcarskiej. Szwajcaria jest również znana z wysokich przecen, które dotyczą wycofywanych ze sklepu ubrań i produktów elektronicznych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tańsze zakupy można zrobić w sklepach wolnocłowych znajdujących się na szwajcarskich lotniskach. Istnieje też możliwość odzyskania zapłaconego VAT-u (8%) przy wyjeździe ze Szwajcarii. Warunkiem jest wartość zakupów na poziomie przynajmniej 300 franków (razem z podatkiem VAT).

Wakacje w Szwajcarii – podsumowanie

Szwajcaria na pewno jest krajem ciekawym z punktu widzenia polskiego turysty. Na wyprawę do Kraju Helwetów powinny się zdecydować nie tylko osoby szczególnie lubiące górskie wycieczki, narciarstwo albo snowboarding. Z punktu widzenia polskiego turysty, jedyną wadą wyjazdu do Szwajcarii wydają się wysokie ceny żywności, noclegów, przejazdów koleją oraz biletów wstępu. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem wycieczki, trzeba dobrze zaplanować jej budżet uwzględniając różnice cen wynoszące 200% – 300% względem stawek z Polski.

Kup/sprzedaj franki po najlepszym kursie

Prześlij CHF najkorzystniej